Interjú Tusori Eszterrel, pszichológussal, trénerrel és life coachcsal

Interview with Eszter Tusori, psychologist, trainer and life coach

1. Mikor és miért döntöttél úgy, hogy coach leszel?

Az egyetem elvégzése után folyamatosan foglalkoztatott a gondolat, hogy milyen új módszerrel tudnám fejleszteni magam, milyen új technikát tudnék elsajátítani, folyamatosan nézegettem a különböző coach-képzések hirdetéseit, végül két évvel ezelőtt határoztam el magam, hogy belevágok. Úgy éreztem, hogy szükségem van egy olyan technikára, amely rövid idő alatt hatékony eredményeket képes elérni, hiszen nem mindenkinek van ideje, energiája, lehetősége hosszú hónapokig tartó konzultációs folyamatokra.

2. Milyen képzés(eke)t végeztél el? Tervezel még valamilyen (coach, tréner szakmával kapcsolatos) képzés elvégzését?
Egészségpszichológia mesterszakon végeztem a Debreceni Egyetemen, ezután kisebb szünet következett, majd két évvel ezelőtt végeztem el Polgár Lilinél a life- és business coach, valamint a tréner tanfolyamot. Jelenleg pedig integratív gyerekterapeuta képzésen veszek részt. A későbbiekben szeretném a business vonalat jobban erősíteni, csoportos coaching, teamcoaching technikáit bővíteni, valamint a coachingot a gyerekekkel való foglalkozásokba is beépíteni. Pszichológusi vonalon a jövőre vonatkozóan pedig tervben van a család-és párterápia valamint a meseterápia képzés… egyelőre

3. Mivel foglalkoztál előtte? Maradtál a pályán vagy a coaching lett a fő hivatásod?
A pszichológia elvégzése után főállásban egy multinál dolgoztam, azonban folyamatosan igyekeztem egy magánpraxist kialakítani. Mellette pedig értékesítőként is dolgozom egy pénzügyi tanácsadó cégnél.

3.a. (Amennyiben maradtál az eredeti pályán, miképpen tudtad a coachingot beépíteni a meglévő szakmádba, munkahelyeden?)
Igazából mindegyik területen aktívan sikerült beépítenem. Pszichológusként magánpraxisban gyakran előfordul, hogy rövid idő alatt szeretne a kliens eredményt elérni, nem feltétlenül motivált múltbeli dolgok boncolgatására, okok keresésére, és ebben a helyzetben tudok az igényekhez alkalmazkodni, és úgy segíteni, ahogyan ő is képes együttműködni. Értékesítőként pedig úgy gondolom, hogy a célkitűzés, teljesítmény elérése, motiváció szempontjából a saját és munkatársaim életének is szerves része lett a coaching.

4. Hogyan változott meg az életed amióta elvégezted a coach képzést / amióta coachként dolgozol?
Mivel saját magam számára is nagyon fontos az önfejlesztés, ezért a coaching technikákat igyekeztem először saját magamon kipróbálni, gyakorolni, hiszen akkor tudom hitelesen közvetíteni őket, ha van róluk saját élményem. Úgy érzem, ezt érzik a kliensek is, így ők is jobban bevonódnak a konzultációk során, motiváltabbak lesznek.

5. Mik a terveid a coach szakmán belül, mit szeretnél elérni?
Business vonalon szeretnék elsősorban minél több területen fejlődni, akár külföldi képzésekbe is belekóstolni, illetve gyerek-coaching területen szeretnék egyéni és csoportos technikákban hatékonyabbá válni.

6. Mi a legnagyobb kihívás számodra a coach szakmán belül?
Angolul és németül is szeretnék coachingot és tréningeket tartani.

7. Miben rejlik szerinted a coaching ereje?

Nekem valahogy a coaching két dolgot jelent. Egyrészt bölcsességet, valamint alázatot. Bölcsességet, hogy tudom, milyen kérdéseket kell feltennem, hogy megtalálja a saját válaszait, ugyanakkor pedig alázatot, hogy nem én adom a „szuper” megoldásokat, hanem meghagyom neki a siker örömét, hogy ő találta meg a saját megoldását. Segítek ugyan, de a siker ízét nem veszem el tőle. Úgy érzem, talán ez az egyik legnagyobb kihívás, amit egy coachnak önmagával szemben is meg kell haladnia, - saját nárcizmusát legyőznie J - illetve az ügyfél pedig itt érzi meg igazán a coaching és egyben önmaga erejét is.

8. Ha tudod és szeretnéd, oszd meg velünk az eddigi legütősebb sikeredet, amit egy coaching ülésen és/vagy folyamatban értél el!

Igazából ez nem olyan sikersztori, ez inkább nekem egy kedves élmény. Még a tanfolyam alatt gyakoroltam egy kolléganőmmel, akivel a téma a munkahely és a magánélet egyensúlya volt. Kicsit úgy éreztem, a kiégés határán van, és az egyik ülés alkalmával vállalta, hogy új hobbit keres, műgyantából kezdett ékszereket csinálni, ami olyan nagy lelkesedéssel töltötte el, hogy teljesen átfordult, feltöltődött, és szinte csak erről tudott beszélni. Mivel ez tényleg az első tapasztalatok, a gyakorló ülések alatt jött, csak annyit tudtam mondani magamban, hogy: - Hű…ez működik.

9. Olyannak, aki még sosem hallott a coachingról, miképpen tudod meghatározni, közelebb hozni a számára?

Talán ha azt mondom, hogy a coaching olyan, mint egy jó futócipő. Először meg kell határoznod, hogy hova szeretnél eljutni, ott milyen lesz a terep. Lehet, hogy több futócipőt is fel kell próbálnod, míg megtalálod a számodra megfelelőt. A társadnak a cipője nem biztos hogy jó rád, hiszen, mindannyian különbözőek lehetünk. Előfordul, hogy útközben beázik, ilyenkor másikat kell keresned, vagy várnod egy kicsit, míg megszárad. Néha a coaching olyan, mint egy új cipő. A cipőnek is idomulnia kell a lábadhoz, illetve neked is meg kell tanulnod menni a cipőben, kölcsönösen hatással vagytok egymásra, ugyanakkor legfontosabb feladata, hogy segítsen téged eljuttatni a célodhoz. 

10. Milyen módon lehetne szerinted javítani a coachok széles társadalmi megítélésén?

Úgy gondolom, szükséges lenne szigorítani, pontosabban meghatározni azokat a kompetenciákat, amelyek szükségesek a coach tevékenység gyakorlásához, azonban fontos, hogy a másik végletbe sem szabad esni ezzel kapcsolatban.

~

1. When and why have you decided to become a coach?

After graduating from university I was constantly thinking about how I could develop myself, what kind of new techniques I could learn, I kept looking at ads for various coaching courses, and finally, two years ago, I decided to start. I felt that I needed a technique that could produce effective results in a short time because not everyone has the time, energy, or opportunity to go to therapy for months.

2. What kind of training(s) did you complete? Are you planning any other courses or trainings (related to coach and trainer profession)?
I graduated from the University of Debrecen with a Master's Degree in Health Psychology, followed by a short break and two years ago I took a life and business coaching and training course with Lili Polgár. I am currently attending an integrative child therapist course. In the future, I would like to strengthen the business line, expand the techniques of group coaching, team coaching and integrate coaching into activities with children. In the psychology line, family and couple therapy and story therapy training are planned for the future… for the time being.

3. What was your original profession? Have you remained in the field or has coaching become your career?
After graduating as a psychology major, I was working full time at a multinational company, but I was constantly trying to develop my own private practice. I also work as a salesperson for a financial consulting firm. 

3. a. (If you stayed in your initial profession, how are you able to incorporate coaching into it?)

In fact, I have been able to involve it in all areas actively. As a psychologist in private practice, it is often the case that the client wants to achieve results in a short period of time, is not necessarily motivated by things in the past, looking for causes, and in this situation, I am able to adapt and help as he can cooperate. As a salesperson, I believe that coaching has become an integral part of my own and my colleagues' lives in terms of goal, performance, motivation.

4. How has your life changed since you became a coach / since you have been working as a coach?

Since self-development is very important for myself, I tried to practice the coaching techniques first, because I can reliably mediate them if I have experience of them. I feel that this is what the clients feel, so they are more involved in the consultation and more motivated.

5. What are your plans as a coach, what would you like to achieve in the coaching profession? (alternative question: What areas do you specialise in, which topics do you prefer?)

I would like to improve my business line in as many fields as possible, even taste foreign trainings, and I would like to become more effective in individual and group techniques in the field of child coaching.

6. What is the biggest challenge for you in the coaching profession?

I would like to do coaching and training in English and German

7. What is the main benefit / advantage / power of coaching?

Somehow coaching means two things to me. On the one hand, wisdom and humility. It is wisdom to know what questions I have to ask to find his own answers, and at the same time humility that I do not give the "super" solutions, but leave him the joy of success that he has found his own solution. I do help, but I don't take away the taste of success. I feel that this is perhaps one of the biggest challenges a coach has to overcome - overcoming his or her own narcissism - and the client here really feels the power of coaching and of themselves.

8. Tell us about your biggest success as a coach (either in a session, or as an achievement)! 

Actually, it's not such a success story, it's more of a nice experience for me. During the course, I practiced with a colleague who was concerned with work-life balance. I felt a little bit on the verge of burnout, and at one of the sessions, she agreed to look for a new hobby, started making resin jewelry, so enthusiastic that she turned it over, charged it, and could almost talk about it. Because it really came from the first experience, during the practice sessions, all I could say to myself was, "Wow… this works

9. How would you define coaching to somebody who has never heard of coaching before? How would you bring it closer to them?

Maybe if I say that coaching is like a good running shoe. First you need to determine where you want to go and what the terrain will look like. You may have to try several running shoes until you find the one that suits you. Your partner's shoes may not be good for you because we can all be different. Sometimes you get wet on the go, so you have to look for another one or wait for it to dry. Sometimes coaching is like new shoes. The shoe needs to fit in with your foot, and you also have to learn how to walk in the shoe, you are interacting with each other, but its most important task is to help get you to your destination.

10. What do you think would be the best way to improve the public perception of coaches?
I think it would be necessary to tighten up and define more precisely the competencies needed to practice coaching, but it is important not to fall into the extreme.

the interview was translated by the author herself

    https://www.facebook.com/tusorieszter/